Testen

Alcohol en drugs zijn op meerdere manieren aantoonbaar in het lichaam, namelijk via analyse van adem, speeksel, urine, bloed of haar. De stoffen worden in het bloed opgenomen. Na afbraak door de lever en via de nieren, worden de afvalstoffen van de drugs in de urine uitgescheiden.

Blaastest

Een adem analyse wordt ingezet om vast te stellen of een medewerker onder invloed is van alcohol. ArboFit werkt met apparatuur van Draeger. Betrouwbaar en zeer nauwkeurig. Draeger is marktleider. De Draeger apparatuur wordt door politie en justitie ingezet.

Speekseltest

Drugs-speekseltesten worden ingezet om het onder invloed zijn van drugs te traceren. Met de speekseltesten die ArboFit gebruikt, wordt vastgesteld of iemand op dit moment onder invloed is van drugs. Een positieve test betekent dat een medewerker een hoeveelheid van een specifieke drug in zijn lichaam heeft die boven de vastgestelde grens zit. ArboFit werkt met speekseltesten van Draeger. Deze worden ook door de politie in het verkeer gebruikt.

Urineanalyse

Een drugs-urinetest test op de afbraakstoffen van drugs. Het geeft dus aan dat de metabolieten van alcohol of drugs aanwezig zijn in de urine. ArboFit werkt met urinetesten geanalyseerd in een laboratorium: AtalMedial.

Haaranalyse

Met een haartest kan een langere periode terug worden gekeken. Het stelt vast of er in de afgelopen periode (tot maximaal 3 maanden) drugs zijn gebruikt. ArboFit werkt samen met het MKZ labor in Dessau (Dld). Na insturen van het haarsample wordt een geaccrediteerd rapport verkregen.

Bloedanalyse

Drugs wordt opgenomen in je bloed. Een drugs-bloedtest test op de aanwezigheid van stoffen in je bloed. De analyse vindt plaats in het laboratorium.

Oppervlaktetest

Met oppervlakte testen kan worden vast gesteld of er sporen van drugs op het getest oppervlak aanwezig zijn. Men kan dan denken aan telefoons, werkblad, computer of andere plekken.

Spoedtesten alcohol drugs

Uw vermoedt dat uw medewerker onder invloed is en wilt het direct weten. Dit noemen we acuut gebruik en dat vereist voor u als werkgever direct handelen.
Speciaal voor deze urgente situaties beschikt ArboFit over een 24/7 controledienst.

Bel voor een spoedtest 035 77 35 737

Contra expertise

Indien de medewerker het niet eens is met de uitslag van de eerste en de tweede test, bestaat er de mogelijkheid tot een contra-expertise. Hiervoor wordt een nieuw wangslijmmonster afgenomen, welke aansluitend in een verzegelde envelop verzonden wordt naar het geaccrediteerde laboratorium.

Neem contact op

Pre-employment screening (PES)

Voordat u een nieuwe medewerker in dienst neemt kan er een pre-employment screening uitgevoerd worden.

Neem contact op

Werkwijze testafname

  • BIG-registratie
    ArboFit werkt onder medisch toezicht

  • Afname met instemming van medewerker
    Alcohol- en drugstesten gebeuren te allen tijde op vrijwillige basis. Een medewerker stemt in met het afnemen van de test.

  • Een gecertificeerde medewerker van ArboFit neemt met geijkte en gekalibreerde instrumenten de gewenste test af bij de medewerker.

  • Na het afnemen van de test kan bepaald worden of de medewerker ‘Fit voor werk’ is volgens het ADM-beleid van de werkgever.

  • Bij een negatieve testuitslag ontvangt de medewerker een ‘Fit voor werk’-verklaring.

Neem contact op met ArboFit voor uitgebreide informatie

Apparatuur alcoholtest of drugstest 

Voor het controleren op gebruik van alcohol en drugs gebruiken we geijkte en gekalibreerde meetinstrumenten van Dräger. Dezelfde apparatuur wordt gebruikt door overheids-, politie-, en justitiediensten.

Voor de confirmatie op een test (contra expertise) werken we samen met een forensisch laboratorium. Dit geeft een geaccrediteerde uitslag op de test. Onbetwistbaar en heeft juridische erkenning.

Om te testen of een medewerker onder invloed op het werk verschenen is worden als eerste de alcoholtest en de drugstest uitgevoerd. Als er behoefte is aan een contra expertise of het verder terug kunnen kijken naar gebruikssporen, dan kan er gebruik gemaakt worden van een urinetest, haartest, bloedtest of oppervlaktetest.

Met de Dräger DrugTest® 5000 is het speekselmonster direct te analyseren in het Minilab voor een betrouwbaar resultaat op de locatie van afname.

De drugstest wordt uitgevoerd met de Dräger DrugCheck® 3000.

De alcoholtest wordt uitgevoerd met de Dräger Alcoholtester

Bedrijfsarts

ArboFit heeft een eigen bedrijfsarts onder wiens toezicht ons testprogramma wordt uitgevoerd.
Medewerkers hebben de mogelijkheid om een consult aan te vragen.

Neem contact op